บริการของเรา
บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 4 ล้อ(ปิคอัพ) ,6 ล้อ,10 ล้อ และเทรเลอร์ แบบต็ทึบ,คอก,พื้นเรียบ,ตู้แห้ง,ห้องเย็น
บริการขนส่ง , กระจายสินค้า เขตกรุงเทพ-ปริมณฑล และต่างจังหวัด
บริการแบบเหมาคัน , รายเที่ยว , รายเดือน , งานโครงการ
บริการให้เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ ฟรี โฆษณาข้างรถ
บริการรถขนส่งตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ
บริการ รถแห่โฆษณา,งาน Event ต่างๆ ทุกพื้นที่ทั่วไทย

ติดต่อ
02-995-2699
084-915-9993

qrcode.jpg
รถปิคอัพตู้แห้ง_1.jpg
BB1F302F-ADA7-417B-A2A2-44905D6DED7F.jpg
A22F5647-3E8B-4093-8EAF-112802FB5270.jpg
70CB09AB-9B52-4799-91C3-4AE38ABFD3AE.jpg
132B5C08-73FE-434E-9D44-4227B6DA3B44.jpg
86CA0700-23A1-49F0-A7EB-0307F4BDC8CA.jpg
1AD1DE33-0BAA-4530-B60E-7B7A17642750.jpg
F002BDB2-7F84-45F5-8881-0D7EDB52A9FD.jpg
2F597FD4-3B0E-4AC2-AC7E-DAD30A0EB44B.jpg