บริการของเรา
บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 4 ล้อ(ปิคอัพ) ,6 ล้อ,10 ล้อ และเทรเลอร์ แบบต็ทึบ,คอก,พื้นเรียบ,ตู้แห้ง,ห้องเย็น
บริการขนส่ง , กระจายสินค้า เขตกรุงเทพ-ปริมณฑล และต่างจังหวัด
บริการแบบเหมาคัน , รายเที่ยว , รายเดือน , งานโครงการ
บริการให้เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ ฟรี โฆษณาข้างรถ
บริการรถขนส่งตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ
บริการ รถแห่โฆษณา,งาน Event ต่างๆ ทุกพื้นที่ทั่วไทย

ติดต่อ
02-995-2699
084-915-9993

qrcode.jpg
983463C9-E679-4ECF-B272-20F45179173C.jpg
B37FDE53-72F6-4080-A1C4-B081C460CC1F.jpg
87E96518-F817-493F-9AE5-D65CF58B7353.jpg
839316BD-D5E2-45DF-9692-54454DB44C4D.jpg
D7CAAE47-CC65-465B-A1AA-35E1D6BAD786.jpg
F37A7FDE-AC64-46E2-9347-DD025C59CF9F.jpg
2331AD62-A74A-4692-A290-B8F84948E381.jpg
451C4BB1-7E87-478A-8C58-B59EB30FD623.jpg
40726147-CE9C-49F3-9BDA-ED44B7E343E8.jpg